' Điều khoản và Điều kiện - vuasongbac.com

Chào mừng bạn đến với vuasongbac.com!

Những điều khoản và điều kiện sau đây mô tả các quy tắc và quy định về việc sử dụng trang web của vuasongbac.com, nằm tại địa chỉ https://vuasongbac.site/.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp nhận những điều khoản và điều kiện này. Vui lòng không tiếp tục sử dụng vuasongbac.com nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Các thuật ngữ sau đây áp dụng cho Những Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố Quyền riêng tư và Thông báo Miễn trách nhiệm và tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Bạn” đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng ta”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng ta”, đề cập đến cả Khách hàng và chúng tôi. Tất cả các thuật ngữ đề cập đến đề xuất, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để tiến hành quá trình hỗ trợ của chúng tôi đối với Khách hàng theo cách thích hợp nhất cho mục đích rõ ràng của Khách hàng trong việc cung cấp các dịch vụ được nêu rõ của Công ty, tuân theo và tuân theo Luật hiện hành của Hà Lan. Mọi việc sử dụng các thuật ngữ ở trên hoặc các từ khác trong số ít, số nhiều, viết hoa/viết thường và/hoặc “he/she” hoặc “they” đều có thể thay thế và do đó được xem như đề cập đến cùng một thứ. Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi đã được tạo ra với sự giúp đỡ của Máy phát điều kiện & Điều kiện.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách truy cập vuasongbac.com, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo đúng với Chính sách Quyền riêng tư của vuasongbac.com.

Hầu hết các trang web tương tác sử dụng cookie để cho phép chúng tôi lấy thông tin của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được sử dụng bởi trang web của chúng tôi để kích hoạt chức năng của các khu vực cụ thể, giúp cho việc truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, vuasongbac.com và/hoặc các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ sở hữu tất cả các tài liệu trên vuasongbac.com. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập vào trang web vuasongbac.com cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, tuân thủ các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Tái xuất bản tài liệu từ vuasongbac.com
 • Bán, cho thuê hoặc cấp quyền tài liệu từ vuasongbac.com
 • Sao chép hoặc nhân bản tài liệu từ vuasongbac.com
 • Phân phối lại nội dung từ vuasongbac.com

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay.

Các phần của trang web này cung cấp cơ hội cho người dùng đăng bài và trao đổi ý kiến và thông tin trong các khu vực cụ thể của trang web. vuasongbac.com không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét ý kiến của người dùng trước khi xuất hiện trên trang web. Ý kiến không phản ánh quan điểm và ý kiến của vuasongbac.com, các đại diện của nó và/hoặc các liên kết. Ý kiến phản ánh quan điểm và ý kiến của người đăng bài. Theo phạm vi cho phép theo luật pháp áp dụng, vuasongbac.com sẽ không chịu trách nhiệm về ý kiến hoặc về bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc chịu trong quá trình sử dụng và/hoặc đăng bài và/hoặc xuất hiện ý kiến trên trang web này.

vuasongbac.com có quyền theo dõi tất cả các ý kiến và loại bỏ bất kỳ ý kiến nào có thể được coi là không thích hợp, xúc phạm hoặc gây vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn cam kết và đại diện rằng:

 • Bạn có quyền đăng bài ý kiến trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng thuận cần thiết để làm như vậy;
 • Ý kiến của bạn không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, sáng chế hoặc thương hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Ý kiến của bạn không chứa bất kỳ nội dung rạch ròi, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào đó là vi phạm quyền riêng tư
 • Ý kiến của bạn sẽ không được sử dụng để mời hoặc quảng cáo kinh doanh hoặc tạo ra hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Bạn ủy quyền cho vuasongbac.com một giấy phép phi độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép, chỉnh sửa ý kiến của bạn dưới bất kỳ hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.

Liên kết tới nội dung của chúng tôi

Những tổ chức sau có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận bằng văn bản trước:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Tổ chức tin tức;
 • Các hãng phân phối danh mục trực tuyến có thể liên kết đến trang web của chúng tôi theo cùng cách như họ liên kết đến các trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và
 • Các Doanh nghiệp được chứng nhận toàn hệ thống trừ tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết đến trang web của chúng tôi.

Những tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các bản xuất bản hoặc thông tin trang web khác miễn là liên kết: (a) không hoàn toàn gian dối; (b) không ngụ ý sai lầm về việc tài trợ, chứng nhận hoặc sự chấp thuận từ phía bên liên kết và sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với bối cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận yêu cầu liên kết từ các loại tổ chức sau đây:

 • Nguồn thông tin tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp được biết đến phổ biến;
 • Trang cộng đồng dot.com;
 • Hiệp hội hoặc các nhóm đại diện cho các tổ chức từ thiện;
 • Các hãng phân phối danh mục trực tuyến;
 • Cổng thông tin trực tuyến;
 • Các công ty tư vấn, luật và kế toán; và
 • Các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết không làm cho chúng tôi trông không thuận lợi với chính chúng tôi hoặc các doanh nghiệp được chứng nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích đối với chúng tôi từ khả năng thấy liên kết bù đắp cho việc không có vuasongbac.com; và (d) liên kết nằm trong ngữ cảnh của thông tin tài nguyên chung.

Những tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết: (a) không hoàn toàn gian dối; (b) không ngụ ý sai lầm về việc tài trợ, chứng nhận hoặc sự chấp thuận từ phía bên liên kết và sản phẩm hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với bối cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến vuasongbac.com. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL của trang web của bạn, danh sách các URL từ đó bạn dự định liên kết đến trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết. Đợi 2-3 tuần để nhận phản hồi.

Các tổ chức được chấp thuận có thể liên kết đến trang web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc
 • Bằng cách sử dụng địa chỉ URL thống nhất đang được liên kết; hoặc
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả khác về trang web của chúng tôi đang được liên kết mà phù hợp trong ngữ cảnh và định dạng của nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không cho phép việc sử dụng biểu trưng hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác của vuasongbac.com cho việc liên kết mà không có thỏa thuận giấy phép thương hiệu.

Khung trang (iFrames)

Mà không có sự chấp thuận trước và sự chấp thuận bằng văn bản, bạn không thể tạo khung xung quanh các trang web của chúng tôi mà làm thay đổi bất kỳ khía cạnh nào của hiển thị hoặc giao diện của trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm về nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi khỏi mọi khiếu nại mà có thể nảy sinh trên trang web của bạn. Không có liên kết nào nên xuất hiện trên bất kỳ trang web nào có thể được hiểu là bôi nhọ, obscene hoặc phạm tội, hoặc vi phạm, xâm phạm hoặc khuyến nghị vi phạm hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba.

Giữ quyền

Chúng tôi giữ quyền yêu cầu bạn loại bỏ tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào tới trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý ngay lập tức loại bỏ tất cả các liên kết tới trang web của chúng tôi khi được yêu cầu. Chúng tôi cũng giữ quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết bất cứ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết tới trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và tuân thủ các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Loại bỏ liên kết từ trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi có nội dung gây phản cảm với bất kỳ lý do nào, bạn có quyền liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu để loại bỏ liên kết nhưng chúng tôi không bị ràng buộc hoặc phải thực hiện hoặc phản hồi trực tiếp cho bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không bảo đảm tính hoàn thiện hoặc độ chính xác của nó; cũng không đảm bảo rằng trang web sẽ luôn luôn có sẵn hoặc rằng tài liệu trên trang web được cập nhật.

Miễn trách nhiệm

Đối với mức tối đa được phép theo luật pháp áp dụng, chúng tôi loại trừ tất cả các biểu đồ, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có điều gì trong miễn trách nhiệm này sẽ:

 • Hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân;
 • Hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc biểu đồ lừa dối;
 • Hạn chế bất kỳ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn bằng bất kỳ cách nào mà không được phép theo luật pháp áp dụng; hoặc
 • Loại trừ bất kỳ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn mà không thể loại trừ dưới luật pháp áp dụng.

Các hạn chế và cấm đoạn biểu đồ được đặt ra trong Phần này và ở nơi khác trong biểu đồ miễn trách nhiệm này: (a) tuân theo đoạn biểu đồ trước đó; và (b) quy định tất cả các trách nhiệm nảy sinh dưới miễn trách nhiệm này, bao gồm trách nhiệm nảy sinh trong hợp đồng, trong trái lừa và về việc vi phạm nghĩa vụ hợp pháp.

Miễn khi trang web và thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào từ bất kỳ nguồn gốc nào.